Algemene informatie

Vergoeding

Aanvullende verzekering

De geriatriefysiotherapie komt meestal uit de aanvullende verzekering. In tegenstelling tot de basisverzekering is een aanvullende verzekering niet verplicht. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft, worden de fysiotherapie behandelingen gewoon vergoed door uw zorgverzekeraar. De nota van uw behandeling zal dan ook direct ingediend worden bij uw zorgverzekeraar en deze zal door hen vergoed worden. De hoogte van de vergoeding of aantal behandeling is afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekering. Bij het aanspreken van uw aanvullende verzekering is het eigen risico niet van toepassing.

Basis verzekering

De basisverzekering is in Nederland een verplichte verzekering. Iedereen is verplicht deze verzekering af te sluiten. De basisverzekering wordt binnen de fysiotherapie alleen aangesproken bij een chonische indicatie.

Chronisch of niet-chronisch

Het moeilijke stukje binnen de fysiotherapie heeft te maken met het verschil tussen chronische en niet-chronische klachten. De zogenoemde chronische klachten zijn samengesteld door de overheid op de zogehete 'Lijst Borst". Op deze lijst staan een aantal aandoeningen genoemd die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Wel zullen daarvoor eerst de eerste 20 behandelingen zelf betaald moeten worden OF vanuit de aanvullende verzekering betaald moeten worden. Vanaf de 21ste behandeling worden de behandelingen dan vergoed uit de basisverzekering.

Verwijzing

Met ingang van 1 januari 2006 is de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) ingevoerd. Dit houdt in, dat u vanaf 1 januari 2006 bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat rechtstreeks naar de fysiotherapeut kunt gaan zonder dat u daarvoor een verwijsbrief bij de huisarts hoeft te halen. De huisarts blijft echter de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.Bij chronische aandoeningen of behandeling aan huis is alsnog een verwijzing fysiotherapie nodig van de huisarts of specialist.