Missie / Visie

Missie

Wij zijn een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg welke gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg levert op het gebied van (complexe) ouderenzorg in Amersfoort en omstreken. Onze zorg- en hulpverlening gaat uit van een multidisciplinaire benadering van het zorgprobleem en of hulpvraag. We werken daarbij nauw samen met andere zorgverleners en zorginstanties uit de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg alsmede andere betrokken instanties (zoals bijvoorbeeld de gemeente). Daarbij richten we ons op zowel het dagelijks bewegen van de cliënt als ook de preventieve aspecten van het dagelijks bewegen in zijn leefomgeving. Hierbij wordt gestreefd naar behoud dan wel vergroten van de zelfredzaamheid als voorwaarde voor zowel de kwaliteit van het leven als ook de participatie van de cliënt in de eigen leefomgeving. De specialistische zorg en hulp wordt aangeboden door master geriatriefysiotherapeuten die “evidence based practice” werken met een duidelijke affiniteit voor de (complexe) ouderenzorg.

Visie

Wij willen hoogwaardige fysiotherapeutische zorg in een multi- en interdisciplinair kader leveren aan de oudere mens met enkelvoudige en complexe pathologie. Om dit te bereiken richten we een netwerk op van master geriatriefysiotherapeuten uit de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Binnen dit netwerk werken we gezamenlijk, gebruikmakend van elkaars expertises, aan de verbetering van de kwaliteit van onze zorg- en hulpverlening. We richten ons daarbij op het evidence based handelen.

Doelen

Organistatie:

  • Netwerk van master geriatriefysiotherapeuten opzetten, elkaars specialisme kennen en korte lijnen onderhouden
  • Naamsbekendheid van het netwerk bij verwijzers

Vakinhoudelijk

  • Uniformiteit van het doorverwijzen en gebruik meetinstrumenten
  • Kwaliteitsverbetering fysiotherapeutisch handelen

Innovatie

  • Gezamenlijk opzetten van producten met het oog op maatschappelijke ontwikkelingen