Wat is geriatriefysiotherapie?

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een specialisme dat gericht is op de zorg voor kwetsbare mensen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met meervoudige gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen maar ook om cliënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis van deze doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.Het traject dat u bij uw geriatriefysiotherapeut doorloopt, begint met een uitgebreide intake. Deze intake bestaat uit een vraaggesprek en een bewegingsonderzoek. Tijdens het vraaggesprek worden uw klachten in kaart gebracht. In het bewegingsonderzoek wordt gekeken naar uw functioneren in de thuissituatie en worden de grondmotorische eigenschappen (uithoudingsvermogen, kracht en balans) als uitgangspunt genomen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze eigenschappen belangrijk zijn voor het dagelijks bewegend functioneren van ouderen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek en uw hulpvraag wordt een programma opgesteld. De behandeling vindt vooral aan huis plaats. Dat is prettig, want men hoeft niet naar een praktijk te komen en u traint precies de bewegingen en activiteiten die in de eigen leefomgeving van belang zijn. Daarnaast is het mogelijk om een training te volgen in de praktijk.

Enkele feiten

 • De sterkste voorspellers van het ontstaan van beperkingen in het dagelijks leven zijn gewichtsverlies, afname van loopsnelheid, balans, kracht en fysieke activiteit.
 • Voldoende fysieke activiteit bij ouderen is van belang, omdat het de gezondheid kan bevorderen, het ziekte proces vertragen en het verlengt de zelfredzaamheid.
 • Specifieke effecten bewegen voor ouderen:
  • Verbetering zelfredzaamheid
  • Verbetering sociale activiteiten
  • Vermindering van valrisico en valangst
  • Verbetering cognitieve functies
  • Vermindering van depressies
 • Functioneel trainen leidt tot verbetering van algemeen dagelijkse activiteiten.

Opleiding

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post-HBO of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd van drie jaar. De geriatriefysiotherapeut is geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of is lid van het keurmerk fysiotherapie. Herregistratie vindt plaats als er voldaan is aan de accreditatie eisen in de vijfjarige registratieperiode .